Posted in Home

About me

Hi, tôi là Thành, tốt nghiệp master tại Frankfurt University of Applied Science (Sep 2017). Tôi lập ra blog về Autonomous Navigation này với mục đích đóng góp một chút sức lực vào cộng đồng xe tự  lái Việt Nam cũng như giúp mọi người tiếp cận lĩnh vực này một cách nhanh chóng và dễ dàng nhất để giải quyết những bài toán phức tạp mà chúng ta đang đối mặt hiện nay.

Ắt hẳn khi chúng ta tìm kiếm từ khóa “Autonomous Navigation”, có rất nhiều kết quả gồm các tài liệu, các khóa học, các trang blog và các phần mềm để cho chúng ta tìm hiểu. Thông thường, ta sẽ đọc hết các nguồn tài liệu này với hy vọng nắm bắt các khái niệm nhanh nhất có thể. Tuy nhiên, việc làm này đòi hỏi rất nhiều thời gian và công sức, đồng thời phải có người hướng dẫn để chúng ta bắt đầu. Thay vì vậy, blog này hướng mọi người đến sự hiểu biết thấu đáo về lĩnh vực Autonomous Navigation cả về kĩ năng làm việc lẫn kiến thức trong ngành công nghiệp này.

Thông qua các ví dụ thực tế và ngôn ngữ lập trình cụ thể, ta sẽ đóng vai như một kỹ sư tự lái thực thụ. Ta quan tâm nhiều đến bài toán cần giải quyết hơn là các lý thuyết về các thuật toán. Vì các thuật toán này thường đã có các thư viện cài đặt sẵn cũng như đã được tối ưu cho từng mô hình xác định. Ta không nên mất nhiều thời gian xây dựng lại những gì đã có, để rồi trở nên chán nản và từ bỏ mục tiêu ban đầu của mình.

Thêm vào đó, tôi cũng chia sẻ những kinh nghiệm của mình trong học tập, làm việc và nghiên cứu để các bạn trẻ mới bắt đầu trong lĩnh vực này tham khảo cũng như định hướng sự nghiệp sau này của mình được tốt hơn.

Hy vọng những gì tôi mang lại trong blog giúp ích được nhiều cho mọi người trong học tập, công việc và ngày càng đam mê hơn với Autonomous Navigation . Mọi thắc mắc, các bạn có thể liên hệ riêng qua form đặt ở sidebar bên phải hoặc comment bên dưới để các bạn quan tâm cùng tham khảo.

 

Hallo, ich bin Thanh, Master in der Frankfurter Fachhochschule (Sep 2017). Ich habe diesen Autonomen Navigation Blog mit dem Ziel, ein wenig Energie auf die vietnamesische Selbst-treibende Gemeinschaft sowie die Menschen Zugang zu dem Feld der schnellste und einfachste Weg, um komplexe mathematische Probleme zu lösen. Wir stehen jetzt vor.
Als wir nach dem Stichwort “Autonome Navigation” suchen, gibt es viele Ergebnisse, darunter Dokumente, Kurse, Blogs und Software für uns, um herauszufinden. Oft werden wir alle diese Quellen in der Hoffnung lesen, die Konzepte so schnell wie möglich zu erfassen. Allerdings erfordert dies viel Zeit und Mühe, und muss ein Moderator haben, um uns zu beginnen. Stattdessen zielt der Blog darauf ab, Menschen Einblicke in das Gebiet der Autonomen Navigation zu geben, sowohl in Bezug auf ihre beruflichen Fähigkeiten als auch ihr Wissen in der Branche.
Durch praktische Beispiele und Programmiersprache werden wir als wahrer Datenwissenschaftler fungieren. Wir sind mehr daran interessiert, das Problem zu lösen als die Theorie der Algorithmen. Da diese Algorithmen oft auch eingebaute Bibliotheken haben, sind sie für spezifische Modelle optimiert. Sie müssen nicht viel Zeit damit verbringen, wieder aufzubauen, was Sie haben, dann werden Sie deprimiert und verlassen Ihr ursprüngliches Ziel.

Darüber hinaus teile ich auch meine Erfahrungen in dem Studium, der Arbeit und der Erforschung, damit junge Menschen ihre Karriere in diesem Bereich beginnen und ihre zukünftige Karriere begleiten können.
Hoffentlich, was ich in den Blog bringen, hilft viel für Menschen beim Lernen, Arbeiten und immer leidenschaftlicher mit Autonomer Navigation. Alle Fragen, können Sie durch das Formular in der rechten Seitenleiste oder Kommentar unten für Ihr Interesse an der gleichen Referenz zu kontaktieren.

Advertisement

Author:

My name is Truong Thanh, graduated Master of Information Technology and Artificial Intelligent in Frankfurt University,Germany. I create this Blog to share my experience about life, study, travel...with friend who have the same hobbies.

One thought on “About me

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s