Posted in Cloud Technology

Series: AMAZON WEB SERVICES

Lần này mình sẽ tóm tắt về các video Amazon Web Services. Mình đã làm 1 kênh youtube về DevOps cũng như Amazon Web Services để tổng hợp những kiến thức cơ bản về Infrastructure as a Services.

Sau đây mình sẽ tổng hợp một số video nổi bật:

AWS series 1: Đây là phần video đầu miêu tả cơ bản về cách mà 1 web-services hoạt động, gồm front-end, back-end, cơ sở dữ liệu (database), và cách chúng giao tiếp với nhau.

AWS series 2: Tiếp theo mình sẽ đi sâu hơn về cách lữu trữ dữ liệu, cache, Bussiness Intelligent, các mô-dul của backend như là Click stream Analysis phân tích số click chuột của khách hàng.

AWS series 3: Phần này là giới thiệu khái niệm là chính, cũng chính là các micro services ở trên nhưng mình giới thiệu tên của chúng trong Amazon Web Services(AWS)

AWS series 4: Tiếp theo của phần 3, giới thiệu cho các bạn full cây về AWS micro services và cách chúng kết hợp để cấu thành, vận hành, bảo trì và quản lý một website.

AWS series 5: Tổng kết lại những gì chúng ta đã học và giới thiệu cách deploy services từ Cloud Formation template, hoặc Infrastructure as Code như terraform.

Đây là những gì mình tổng kết và thấy hay cho các bạn làm DevOps hoặc Cloud Engineer, đặc biệt là những bạn mới vào nghề hoặc đang thực hành vọc AWS, Azure, GCP. Nếu thấy hay nhớ like và Subcribe cho mình nhé.

Advertisement